FINANCOVÁNÍ.
Postup při koupi bytu.
1
ÚSTNÍ REZERVACE
Sjednává se na 5 pracovních dnů po dobu přípravy SoSBK
2
SMLOUVA O SMLOUVĚ
BUDOUCÍ KUPNÍ
Do 15 dnů ode dne uzavření SoSBK platí se první splátka ve výší 15%
z celkové kupní ceny vč. DPH
3
KOLAUDACE
Po obdržení kolaudačního souhlasu vyzýváme klienti k zaplacení druhé splátky
ve výší 85% z celkové kupní ceny vč. DPH
4
KUPNÍ SMLOUVA
Po uhrazení celkové kupní ceny se podepisuje Kupní Smlouva, a po její
vkladů na katastr se být předává k užívání.