Ing. Pavel Malyshev, Ph. D.
Ředitel Společnosti
Psal se rok 2009, kdy se naše malá rodinná společnost Preco Group s.r.o., kterou jsem řídil já, rozhodla odkoupit pozemek na Smíchově v Praze 5, na křižovatce ulic Pod Brentovou a Pod Barvířkou. V tu dobu tuto lokalitu, plnou brownfieldů a průmyslového dědictví, čekal velký rozvoj a my jsme se na to těšili. Kromě toho jsme se těšili na brzké zahájení stavby v moderním stylu, plné nápadů přinášejících nové technologie do rozvoje území, jelikož územní plán města nám toto dovolil. Tehdy vznikl název Rezidence Mélange – smíšení moderního a progresivního s památkově chráněným územím Smíchova.
Bohužel proměnlivá politická situace v Praze, legislativní neprůhlednost, spekulace obyvatel, ovlivňující i beztoho krizový stav rezidenčního trhu, neumožnily začít stavět v plánované rozumné lhůtě. Výsledky v územním řízení byly záporné a řízení se přesouvalo z městské části na magistrát, potom zpátky na městskou část, komisi pro místní rozvoj a architektonickou radu, a tak stále dokola. Stále byli ti, kteří nevěřili v rozvoj a náš pozitivní záměr a „stáli nám na cestě".

Během stavebního řízení v roce 2012, po více než třech letech bojů, jsem se rozhodl odejít do Německa a věnovat se projektům v Bavorsku. Nebylo to lehké rozhodnutí. Musel jsem začínat vše od začátku. Ale toto byl úspěšný krok, během územního a následně stavebního řízení jsme do roku 2016 zrealizovali několik rezidenčních projektů v Německu a ještě více načerpali inspirace a praxe.

Rokem 2012 také začalo nové období pro společnost Preco Group s.r.o., přišlo partnerství s českou architektonickou společnosti HELIKA Obermeyer a.s. se sídlem v Praze a mateřskou skupinou v Mnichově v Bavorsku. Navíc díky jiným stavbám v Praze jsem posílil technický tým společnosti s velkou mnoholetou praxí ve stavebnictví a bohatými referencemi.

V roce 2014 se nám podařilo posunout se kupředu ve stavebním řízení. Světlo na konci tunelu ještě nebylo vidět a zase přišlo odvolání ze strany občanské iniciativy. Musel jsem toto řešit v krátkém čase a s klesající důvěrou investorů projektu Rezidence Mélange. Naštěstí se mi podařilo zachovat tým investorů a rok 2016 nám přinesl na podzim pravomocné stavební povolení. Což bylo přesně po 7 letech od akvizice pozemku. Není to krátký příběh, že?


Hned v roce 2016 byly zahájeny přípravné práce a v lednu 2017 byla zahájena samotná stavba. Ovšem tuto hru hraji jen se silnými partnery, jak jsou GEOSTAVBY, Čeněk Ježek, SUBTERRA, SIKO, VETOS, Floor Expert, Pedotherm. Mám jistotu financování od EQUABANK a záruku bezpečí od České pojišťovny.

To, že se zahájení protáhlo do roku 2017, ve finále přineslo obrovskou výhodu projektu Rezidence Mélange!

Proč? Protože díky praxi v Německu jsem první v segmentu začal nabízet podlahové topení a vysoké interiérové dveře, zvýšené požadavky na akustické vlastnosti mezibytových stěn, doplňky a moderní vybavení garážových stání, jako je LPG/CNG, a možnost nabíjení elektro aut. A navíc minimální provozní náklady pro Rezidence Mélange jsou základ. Celý popis standardu je tady.

Dále lokalita ukázala velký rozvoj, v pěší vzdálenosti od Rezidence Mélange vzniklo a stále vzniká více a více občanské vybavenosti a jiné infrastruktury, jak je rozsáhlá výstavba moderních komerčních objektů. Velkou výhodou se stal brzký start rozvoje území Smíchovského nádraží, kde již v roce 2018 začne vznikat v reálu, nikoliv jen na papíře, nové centrum Smíchova s veškerou občanskou vybaveností, jako jsou široká promenáda s obchody podobná ulici Na Příkopě, škola, vysoká škola, kancelářský areál, transportní hub spojující metro, vlak, autobus a tramvaj. Žádná lokalita v širokém centru Prahy nemůže nabídnout tak velký potenciál pro rozvoj jako lokalita Rezidence Mélange.
Na projektu rezidence Melánge – Barvířka se architektonická a projekční kancelář OBERMEYER HELIKA a. s. podílela od počáteční architektonické studie v roce 2012 (ing. arch. Jaroslav Páleníček) až do jeho stavby v roce 2017/2018 a to v pozici generálního projektanta. Společnost je od roku 2007 součástí německé skupiny Obermeyer a má bohaté zkušenosti s realizací technicky náročných projektů velkého rozsahu, mezi kterými jsou nejenom obchodní centra a administrativní budovy, ale i rezidenční objekty.

Projekt je inspirován německým funkcionalismem. Cílem však nebyla extravagantní, ale naopak nadčasová architektura, která bude dobře odrážet dynamiku a různorodost současného Smíchova a která přirozeně, a přitom nápaditě a funkčně zajímavě vyplní proluku. Základní hmotové uspořádání zástavby proluky vychází z urbanistických souvislostí, charakteru místa a architektury lokality. Návrh domu navazuje na hodnotné místní příklady výstavby a směřuje k přirozenému splynutí s místem.
Výrazové prostředky architektonického řešení jsou nicméně zcela soudobé. Stroze modelovanou hmotu domu ze stran ulic změkčuje terasovitě ustupující podlaží a náznak arkýře na nároží ve 3. až 5. podlaží. Živost jižní dvorní části domu podtrhuje vertikálně zvýrazněné průčelí s balkony a terasami.


Stavba v omezeném prostoru si vyžádala některá netradiční technická řešení například ve formě statického zajištění sousední budovy tryskovou injektáží a ocelové konstrukce dočasně rozpírající štítovou stěnu sousedící stavby. Odborníci kanceláře OBERMEYER HELIKA kladli při návrhu bytového domu důraz zejména na tolik potřebné pohodlí a osobní komfort budoucích obyvatel domu. Využili například inovativní systém podlahového vytápění s nezávislou regulací tepla v každé místnosti, čímž dosáhnou nejen komfort pro každého obyvatele bytu dle jeho osobních preferencí během chladných dnů, ale přispějí tak i k vyšší estetičnosti bytových prostor a větší variabilitě využití všech stěn, na kterých nemusí být umístěny radiátory. Vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení, které je ale nutnou daní za velmi dobrou dopravní dostupnost objektu, a které doprovází pochopitelně zvuková kulisa, ocení budoucí obyvatelé domu kvalitní, hluku odolná okna a další prvky zvyšující jejich pohodlí Parkování rezidentů je zajištěno v podzemních garážích přístupných (vzhledem k omezenému prostoru stavby) autovýtahem. Úložné komory (sklepy) jsou pro větší pohodlí uživatelů bytů umístěny v přízemí nebo přímo na jednotlivých podlažích.
Výrazové prostředky architektonického řešení jsou nicméně zcela soudobé. Stroze modelovanou hmotu domu ze stran ulic změkčuje terasovitě ustupující podlaží a náznak arkýře na nároží ve 3. až 5. podlaží. Živost jižní dvorní části domu podtrhuje vertikálně zvýrazněné průčelí s balkony a terasami.


Stavba v omezeném prostoru si vyžádala některá netradiční technická řešení například ve formě statického zajištění sousední budovy tryskovou injektáží a ocelové konstrukce dočasně rozpírající štítovou stěnu sousedící stavby. Odborníci kanceláře OBERMEYER HELIKA kladli při návrhu bytového domu důraz zejména na tolik potřebné pohodlí a osobní komfort budoucích obyvatel domu. Využili například inovativní systém podlahového vytápění s nezávislou regulací tepla v každé místnosti, čímž dosáhnou nejen komfort pro každého obyvatele bytu dle jeho osobních preferencí během chladných dnů, ale přispějí tak i k vyšší estetičnosti bytových prostor a větší variabilitě využití všech stěn, na kterých nemusí být umístěny radiátory. Vzhledem k vyššímu dopravnímu zatížení, které je ale nutnou daní za velmi dobrou dopravní dostupnost objektu, a které doprovází pochopitelně zvuková kulisa, ocení budoucí obyvatelé domu kvalitní, hluku odolná okna a další prvky zvyšující jejich pohodlí Parkování rezidentů je zajištěno v podzemních garážích přístupných (vzhledem k omezenému prostoru stavby) autovýtahem. Úložné komory (sklepy) jsou pro větší pohodlí uživatelů bytů umístěny v přízemí nebo přímo na jednotlivých podlažích.
Ocenění projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela:
Národní technická knihovna
Vynikající betonová konstrukce (2009)
Nákupní centrum Galerie Butovice
Nejlepší investice roku 2004
Proton Therapy Center
Stavba roku 2013